Afbeeldingen in je Divi thema gebruik je zo

Een aantal klanten van ISI Media gebruikt Divi als thema voor de vormgeving van de WordPress-website. Divi heeft veel modules, en dat maakt het soms lastig om te bepalen welke bestandsindelingen je moet gebruiken voor afbeeldingen en illustraties. In deze gids leggen we je uit welke bestandsformaten, welke resolutie en welke afmetingen je het beste kunt gebruiken.
(meer…)

7 pilaren voor excellent customer delight

Vorig jaar herfst stapte ik over van zakelijke bank. De bank die ik had was stug, onbenaderbaar en ik voelde mij een nummer. Dat moest anders kunnen. Ik koos voor andere bank die mij meer aansprak. Maar het begin liep desastreus: de identifier werkte niet, als ik inlogde zag ik nergens transacties of saldo-overzichten en na het inloggen op mijn account kreeg ik allerlei foutmeldingen. Ik kon geen geld overmaken, niks nada.

Zucht.

Had ik de verkeerde keus gemaakt?
(meer…)

Digitalisering van de eredienst

FaithLease. Hij noemde het ‘de grootste geloofsrevolutie sinds de eerste Pinksterdag’. Die Alain Verheij. “Na veel aanvragen van christenen introduceer ik FaithLease, waarin je voor 12,99 per maand (of 9,99 als je voor twee jaar vastlegt) je geloof bij ons kunt leasen. Zolang het abonnement loopt regelen wij jouw geloof, je hoeft nergens naar om te kijken.” Dat liet hij Twitter weten met Pinksteren.

Het is een bijzondere vondst. Verfrissend. De zelfstandig theoloog (volgens Verheij betekent theoloog dat ‘jouw oma mijn handtekening wil’) prikt en sprankelt dat het een lieve lust is. Of toch niet? Hij laat met enkele tweets een belangrijke onderstroom zien. Want hoe gaan ‘we’ – kerk, theologen, pastores, liturgische professionals – om met de digitale transformatie van de samenleving. Wat betekent die verandering voor de geloofspraxis, of überhaupt voor geloof om de spa gelijk maar wat dieper in de Hollandse kleigrond te steken.

Dat FaithLease is geen gek idee. Het is te koppelen aan AirBnB en FaithLease kan automatisch een reisgebed uploaden naar de cloud. De premiumversie kent een ‘incognito’ modus – een virtuele biechtplek – voor als je iets doet dat het daglicht niet kan verdragen. “De functie die van onrein eten rein eten kan maken zit daar ook in”, zegt de bedenker.

Het idee van Verheij kan als metafoor dienen voor deze special van Laetare. Laetare vroeg mij als mediawetenschapper (dat betekent dat jij mij je selfie toestuurt) duiding rondom het thema digitalisering van de eredienst. Verheugt u zich daarop, Jeruzalem?

Om het thema te kunnen inleiden, is het verstandig te bespreken waar we het dan over hebben. Want wat is eredienst? Eerlijk gezegd onder ons? Daaraan brand ik liever mijn vingers niet met zoveel experts in de lezerskring. Onlangs had ik een adviesgesprek in een protestantse gemeente en sprak ik over liturgie. Als katholiek heel natuurlijk. Ik werd op mijn vingers getikt want het moest toch echt eredienst zijn. Dat knoopte ik in mijn oren. Een week of twee later werd ik in verwarring gebracht. Een andere protestantse gemeente. Andere mensen. Andere provincie. Dus ik dacht: o ja, opletten. Gebruik ‘eredienst’. Waarop mijn gesprekspartner zei, dat het toch echt liturgie moest zijn. Tsja.

Toch moet ik even door de terminologie heen. Eredienst (of liturgie, naar uw eigen smaak) geeft bij mij verwarring. Termen als ‘virtueel’ en ‘digitaal’ geven misschien verwarring bij u. Van Dale veronderstelt dat virtueel ‘denkbeeldig’ is. Ajax stond virtueel in de Champions League als de stand bleef zo die was, totdat Tottenham in de aller-allerlaatste seconde scoorde.
Cultuurtheoloog Frank Bosman poneert in zijn bijdrage in dit nummer dat virtueel wel degelijk echt is voor de gamers die Bioshock Infinite spelen. Een virtuele kerkdienst is niet echt. Het lijkt alsof het wél bestaat, maar dat is slechts schijn.

Anders is dat voor het lemma ‘digitaal’. Digitaal komt van ‘digit’. Apparatuur die alleen nullen en enen uitleest. Digits zijn het virtuele DNA van computers. Digitalisering betekent daarmee dat analoge gegevens worden vertaald naar nullen en enen dankzij technologie. Bijvoorbeeld als je een papieren archief scant zodat alla archiefstukken digitaal beschikbaar komen en er meer met de data gedaan kan worden. Of bijvoorbeeld het luiden van de kerkklokken: niet meer hangen aan touwen, maar een knopje indrukken. Of het tonen van liturgische liederen op een beamer in plaats van in een boekje. Dat is digitalisering. Dit is voor u geenszins schijnbaar: de reeks cijfers verbeeld tot de ‘denkbeeldige’ werkelijkheid is zeer praktisch van aard. We kennen eigenlijk niet zonder.

Toch is het logischer om eerst van digitalisatie in plaats van digitalisering te spreken. Digitalisatie betekent dat gebruik wordt gemaakt van digitale technologie om een bestaand organisatiemodel, kerkmodel zo u wil, te veranderen om meerwaarde te bieden aan de gebruiker. Het is als het ombouwen van een ‘analoge kerk’ naar een ‘digitale kerkorganisatie’. Dit sluit innovatie in, met nieuwe processen. Prominent voorbeeld: Steve Jobs van Apple.

Digitalisatie is een enabler voor volledige transformatie van een organisatie of van een gebeurtenis. Digitalisatie is de voorbereider van een Copernicaanse omwenteling. Wil het christendom overleven in een dominant getechnologiseerde maatschappij, dan is een dergelijke paradigmawisseling nodig.

In het christendom zijn we nog lang niet zo ver dat we digitalisatie als een reële noodzaak zien om de kerk van 2000 jaar oud te transformeren.

In dit nummer van Laetare verkennen meerdere schrijvers de huidige situatie. Daaruit komt naar voren dat we nog niet eens op de helft zijn van een digitale transformatie van de eredienst. Sterker nog, dat we, in Nederland zeker, behoorlijk stilstaan.

Bosman benoemt het spanningsveld van deze paradigmawisseling door de christelijke gamer Breen Malmberg aan het woord te laten. De ‘first-person shooter’ game BioShock Infinite speelt met theologische noties van het christelijk geloof die voor Malmberg veel te ver gaan. De gamer eist zijn geld terug.
Bosman haalt ook apps aan die ‘iets’ met sacramenten doen met de biecht-app als prominent voorbeeld. De Brabantse cultuurtheoloog bepleit dat er geen theologisch probleem is, maar een technische beperking. De techniek is nog niet zo ver, maar als die grens is doorbroken kunnen mensen in virtuele tijd en ruimte hun geloof in de praktijk brengen, aldus Bosman.

Die doorbraak is er nog niet, en ik vraag mij af of Bosman gelijk heeft dat digitale transformatie van de eredienst slechts een technische beperking kent. Ja, de techniek is nog niet zo ver, hoewel robotica, algoritmen en de Internet of Things al veel verder is dan menig belijdend christen denkt.

Bovendien, bij digitale transformatie loopt techniek altijd voor op mensen en organisaties. We bedenken iets, we testen het, het werkt en veelal daarna denken we na over de impact die het heeft. Zowel positief als negatief. Eerst maken we een bom, en dan kijken we of het moreel wel kan.

De eerste ‘born digital’ kerken zijn er al wel, zij het aarzelend. Struikelend soms, zoals in het geval van Mijnkerk.nl. Deze digitale pioniersplek van de PKN is als digitale kerk gestart en vooralsnog verder gegaan als inspirerend christelijke blog. Dat is geenszins een ramp, zoals de groeimentaliteit er maar is. Maar daarop kom ik straks nog terug.

Ook kennen we de tijd van onlinegemeenschappen in de virtuele wereld van Second Life die alweer tien, vijftien jaar achter ons ligt. Dat was kleinschalig en het is nog steeds kleinschalig. Er is nog geen kritische massa tot stand gebracht.

Dat brengt mij op drieslag vertalen, navolgen en overtreffen. Deze bekende lineaire omgangsvormen met succesvolle voorbeelden bestaat uit een toenemende waardering voor de adaptatie van de voorbeelden. We streven naar het verbeteren van klassieke voorbeelden, nadat we het eerst kopiëren.
Zo ook met digitale transformatie. We kopiëren de mogelijkheden het eerst, voordat we toekomen aan het verbeteren van de bestaande praxis.

In de bijdrage van jezuïetenpater Nikolaas Sintobin over de digitale retraite ‘Zie wat je hoort’ zien we een translatio van de mogelijkheden die digitale transformatie bieden. Hoezeer aan de gebeurtenis ‘retraite’ het woord ‘digitaal’ is toegevoegd, hebben we het hier niet over digitalisatie van de eredienst, als wel over digitalisering van geloofscommunicatie. De deelnemers schrijven zich in voor een gebedsmail en kunnen, geheel offline, een geleid gebedstraject afleggen. Een prachtige gelegenheid om tijd en ruimte te overbruggen, en uitermate succesvol.

We zitten veelal in de fase van de imitatio, de navolging. De gemeenschappen uit Second Life waren zo goed als identiek aan hun ‘tegenhangers’ in de niet-virtuele wereld. In dit geval dus geen navolging van Christus, maar eerder een navolging van de (toenmalige) techniek.

Streven we, of moeten we streven, naar de fase van aemulatio, de kunst van het innoveren? Die vraag kunt u in de context van uw eigen geloofsomgeving verkennen. Ik doe dat door twee invalshoeken te benoemen.
Ten eerste. Om de eredienst te kunnen innoveren in tijden van digitale transformatie is een growth mindset nodig, zoals de bekende Stanford-psychologe Carol Dweck die definieert. Een growth mindset is het vermogen en hebben van de overtuiging om te willen groeien. En het leuke ervan is, zo’n growth mindset is niet aangeboren, maar je kunt het aanleren. Zodra theologen en voorgangers echter in een fixed mindset blijven, gebeurt er niets. Een fixed mindset is het geloof dat wat we kunnen een kwestie is van hebben en houden. Of dat we hebben en behouden wat er is. Met een ‘zo-is-het-nu-eenmaal’-attitude komt geen transformatie. Dus de eerste stap is een kwestie van houding en gedrag.

Ten tweede. Pas opkomende technologie toe. Ik ken nog geen kerken die bijvoorbeeld nadenken over het inzetten van IOT. Nog even wat dat is. Het ‘Internet of Things’ (kortweg IOT) is de beweging die denkt dat na het tijdperk van netwerken tussen mensen nu netwerken van apparaten ontstaan. Internet verbindt zich ook aan apparaten. Elk apparaat kan met een ander apparaat communiceren. Internet wordt bovendien net zo dagelijks als elektriciteit (Een digitale wereld in 2025 is zo gemakkelijk kunstmatig intelligent, dat we er niet meer over nadenken, zo betoogt het Pew Research Institute).

We staan nog maar aan het begin van dat tijdperk, hoezeer het razendsnel gaat. Twee voorbeelden:
• De koelkast raakt leeg en kan zelfstandig de gewenste voorraad bestellen. Dezelfde avond komt de bezorgservice van AH jouw boodschappen afleveren.
• Je gaat naar je tandarts. Die leest zijn systeem uit en ziet dat je de afgelopen maanden je elektronische tandenborstel per poetsbeurt maar 30 seconden hebt gebruikt. Dat wordt dus een afspraak met de mondhygiëniste.

Alweer vijf jaar geleden, in juni 2014, schreef software-analist Leah Merill van Capterra de publicatie ‘Churches in 2024: how technology will enhance mission’ Daarin trekt ze een harde conclusie: “Voor kerken betekent dat het niet-hebben van een online aanwezigheid uiteindelijk zal leiden tot een enorme strijd – in feite kunnen diensten en preken allemaal verhuizen naar een digitale vorm, waardoor de traditionele vorm van kerk tot minder en minder de norm worden.”

Niet veel is veranderd. Vraagt u zich weleens af: wat doet de kerk in 2034 met ‘Internet of Things’ (of de technologie die we dan gebruiken buiten de kerk). Opnieuw twee voorbeelden, maar nu kerk-proof:
De bijbel is het heilige boek in alle christelijke kerken. In 2034 bekijkt een voorganger, priester of dominee de bijbel op zijn digitale kansel. Automatisch wordt bij de kerkgangers op hun smartphone, iwatch of op hun Google bril de juiste bijbelpassage zichtbaar. Er is geen beamteam meer nodig. Er is geen kopieermachine voor de liturgieboekjes nodig. Hetzelfde kan natuurlijk met liedbundels: geen ouderwetse borden meer of omroepingen, je krijgt het gelijk voor je neus zodat je kunt meezingen en meebidden. De hele dienst kan trouwens ook, die ja dan thuis weer kunt opslaan: zowel tekst, audio, foto’s en video in de vorm die je wilt.

In 2034 zijn veel apparaten aan elkaar verbonden. Uitvoerende apparaten worden communicatieplatformen. Dat betekent dat het evangelie met iedereen en op ieder moment kan worden gedeeld. Dat kan zijn via educatieve apps in je (zelfrijdende) auto, afgestemd op de afstand die je dagelijks aflegt in het woon-werkverkeer, uiteraard gepersonaliseerd. Dat kan ook via billboards langs de kant van de snelweg die gepersonaliseerde boodschappen doorgeven voor die automobilisten die sensitief zijn (of aan het worden zijn) voor het geloof op basis van hun biometrische gegevens.

Ten derde. Omarm innoverende theologen. Dat brengt mij terug bij Alain Verheij. Hij kreeg al snel op Twitter vragen over FaithLease. “Waarom niet pay per prayer? Kun je korting krijgen voor regelmatige kerkgang en actief bijdragen aan de dienst? Extra Airmiles op Hemelvaartsdag? Kun je een jaarabonnement als cadeau geven? Zit er garantie bij, voor als het toch een BadAss Sport Showergel voor Vaderdag wordt?”
Zucht. Er is nog veel werk te verzetten.

 

(Deze bijdrage verscheen in september 2019 in Laetare)

Katholieke neppastoor? Zo voorkom en herken je nepmails, phishing en identiteitsfraude

De Franciscaanse pater Roland Putman is deze week getroffen door identiteitsfraude. Een op zijn e-mailadres gelijkend Gmail-account werd gebruikt om parochianen te vragen om geld. Al snel spraken drie bisdommen en de parochie over phishing, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Nepmails, phishing en identiteitsfraude. Ik zet de verschillen op een rij, en geef een gedetailleerde reconstructie van dit opmerkelijke nieuws.

Het begon met een simpel mailtje: Hallo Wim, goedemorgen en hoe ben je? Ik heb een gunst van je nodig, stuur me een e-mail terug. Ondertekend ‘Pastoor Roland Putman’. Maar het was niet de pastoor en het was niet zijn e-mailadres.

Nepmail Putman komt uit het buitenland

De nepmail die pater Putman kreeg, kwam uit het buitenland. In januari 2019 werd een Amerikaanse parochie met exact dezelfde verzoeken benaderd. De Saint Mary of the Assumption parochie in Lancaster, Ohio waarschuwde dat zeker 12 tot 15 neppriesters actief waren. Ook hier werd via een nep-Gmail-account iTunes gift cards of Google Play cards gevraagd voor kankerpatiënten en gevangenen. Soortgelijke berichten kwamen begin dit jaar en vorig jaar ook bijvoorbeeld uit Washington, Mississippi, Maine, Zuid-Florida, Rhode Island en Peterborough. In 2018 werden parochies in Canada benaderd. Ook was een nepaccount van een aartsbisschop actief.

Hoe herken je een nepmail?

Voor eén van de parochianen was direct duidelijk dat het om
een nepmail ging. Hoe herken je een nepmail?

 • Onduidelijk e-mailadres
  In dit geval was het een Gmail-adres. Maar het kan nog vager.
  Zorg liever voor gevalideerde, zakelijke e-mailadressen, eindigend op de domeinnaam van kerk, parochie of organisatie. Gebruik bij voorkeur geen mailadressen van Gmail, Hotmail voor het (kerkelijk) werk.
 • Vage, of afwijkende aanhef.
  Als het van een bekend iemand is, herken je haar of zijn stijl. Wordt het ‘Beste meneer’, of ‘Geachte heer/mevrouw’, wees dan alert.
 • Taal
  Er is een tijd geweest dat nepmails opvielen door belachelijk veel taal- en spelfouten, neplogo’s en nepfoto’s. Dat wordt minder, maar blijf alert op onregelmatigheden.
  Check bij de minste twijfel het e-mailadres door erop te Googelen en bekijk eerdere mail.
 • Vormgeving
  Mails van organisaties hebben een eigen huisstijl. Ontbreekt er een logo, is er een afwijkend lettertype, laat dan een belletje rinkelen bij jezelf. En controleer voordat je verder gaat.
  Heb je als parochie of organisatie geen huisstijl? Zorg ervoor dat deze er komt en wordt gebruikt in al je communicatie-uitingen zodat mensen er vertrouwd mee raken.
 • Onverwachte vraag
  Internetoplichters komen met opmerkelijke verzoeken. Neem op een andere manier contact met de afzender op. Switch van kanaal. (Dus krijg je een mail, bel of app dan met meneer pastoor).
 • Urgentie
  Er wordt in de mail benadrukt dat je snel actie moet ondernemen. Vraag je af of die urgentie terecht is (antwoord: nee, natuurlijk niet). Verifieer contactverzoeken via een ander kanaal.
 • Bijlagen
  Open geen bijlagen bij een mail die twijfel oproept. Er kunnen virussen of malware in verstopt zitten. (Zorg dus voor antivirussoftware dat up to date is)
 • Links
  Klik nooit zomaar op links in mailtjes, in SMS-jes of appjes.
  Check eerst of het een veilige link is. Dat doe je met mails zo: klik op je pc met je rechtermuisknop op de link, kopieer de koppeling en plak deze in een tekstbestand (NotePad, Kladblok, Word) om te zien waar de link heen gaat. Op je tablet of telefoon houd je de link lang ingedrukt zodat je meer opties krijgt.
 • Namens officiële instanties
  Sommige oplichters doen zich voor als een officiële instantie. Een bank, de overheid, het CJIB, een energiebedrijf zijn favoriet. Let op dat dit soort instanties richtlijnen heeft hoe ze je benaderen. Check hun website voordat je verder gaat.
  En nu dus ook de kerk. Tip: plaats richtlijnen hoe je je parochianen of leden benadert, en wat je niet doet.
 • Chantage
  Het komt ook voor dat een mail chantage beoogt. Bijvoorbeeld door een bepaalde actie of gedrag van je te eisen. Veelal wordt gedreigd een foto of video van jou te publiceren, je pc te hacken, je persoonsgegevens te verspreiden, bekenden van jou te benaderen. Doe in dat geval altijd aangifte.

Het moeilijke aan een nepmail met het doel je op te lichten, is te traceren wie de mail heeft gestuurd. Technisch onderlegde professionals kunnen soms ver komen door de header van een e-mail uit te lezen. Kijk bijvoorbeeld hoe internetprovider Strato de echte afzender vindt. Als je eenmaal de server hebt ontdekt, kun je naar het abuse-adres mailen.

Betreft het een gmail-adres, dan heb je weinig geluk want Gmail niet meewerkt in ‘mediation’ bij identiteitsdiefstal. Je kunt wel een melding doen dat een gmail-gebruiker ingaat tegen hun gebruiksvoorwaarden.

Hoe herken je phishing?

Phishing is te vertalen als ‘hengelen’ of ‘vissen’. Er
wordt niet gehengeld naar contact, zoals het bisdom Breda suggereerde, maar
naar je bankgegevens, geld of creditcardgegevens. Een phishing mail wil jou
lokken via een linkje naar een valse website waar die gegevens kunnen worden
onderschept. Klik je op de link, dan ben je het haasje.

Van phishing was in dit geval waarschijnlijk geen sprake. Wel werd – zie de reconstructie hieronder – gevraagd om een gunst om dat iTunes giftcard of geld over te maken naar een buitenlands bankrekeningnummer.

Een specifieke vorm van phishing is ‘spear phishing‘. Dat is een scam via e-mail of andere manier, vaak met het doel om gegevens te stelen voor kwaadwillende doeleinden. Maar het kan het zijn zijn dat cybercriminelen malware willen installeren op de computer van het slachtoffer.

Mogelijk is hier sprake van ‘whaling‘. Afhankelijk met welke expert je spreekt wordt dit als een bijzondere vorm van ‘spear phishing’ of als nieuwe scam-techniek gezien. Bij ‘whaling’ wordt gebruik gemaakt van aangepaste en gepersonaliseerde accounts. Juist de ‘grote vissen’ (dus accounts van directeuren, notabelen, priesters, bisschoppen, …) wekken ogenschijnlijk meer vertrouwen op zodat de daders een hoger (schadelijk) rendement behalen. Door het niveau van personalisatie is het moeilijk de ‘aanvaller(s)’ te detecteren. Deze ‘whaling’-aanvallen kunnen slachtoffers voor de gek houden omdat aanvallers bereid zijn om meer tijd en moeite te spenderen aan het bouwen vanwege hun potentieel hoge rendement. Aanvallers gebruiken vaak sociale media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn, om persoonlijke informatie over hun slachtoffer(s) te verzamelen om de aanval aannemelijker te maken.

Check daarom of je vrienden op Facebook wel echt bestaan. Er circuleren genoeg echt lijkende nepaccounts rond. Neem niet ieder connectieverzoek klakkeloos aan.

Hoe herken/voorkom je identiteitsfraude?

Identiteitsfraude komt op vele manieren voor. Check deze signalen die de rijksoverheid geeft. Je herkent identiteitsdiefstal bijvoorbeeld doordat je ineens brieven krijgt van incassobureaus waarvan je niets weet, op je bankrekening uitgaven staan die je niet herkent, of – zoals bij pater Putman – dat er mails of profielen de ronde doen die je niet zelf hebt aangemaakt.

Het probleem van identiteitsfraude komt omdat we steeds
vaker alleen digitaal contact hebben. Je kunt digitaal van alles kopen of
afsluiten. Daarbij deel je persoonsgegevens: je NAW-gegevens, een DigID, een
kopie van je paspoort of rijbewijs, en ga zo maar door. Identiteitsfraude kan
ver gaan: er kunnen huizen worden gekocht of leningen worden afgesloten zonder
dat je er weet van hebt. Totdat de politie voor de deur staat…

Wees alert op:

 • Verkoopplaatsen als Marktplaats voor telefoons en tickets. Deel nooit een kopie van je ID.
 • Niet-bestaande vacatures op vacaturesites. Deel nooit een loonstrookje.
 • Inbraak op je accounts. Vervang geregeld je wachtwoord van e-mail, pc’s en social media-accounts. Gebruik een wachtwoordanager. Bewaar daarom geen paspoorten of andere documenten met persoonsgegevens op onbeveiligde digitale plaatsen.
 • Als je wel een kopie van je ID moet verstrekken, gebruik dande KopieID-app van de overheid. Daarmee maak je een kopie onbruikbaar voor misbruik. De KopieID app gemaakt door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens kun je downloaden in de Apple App Store of Google Play Store.  Meer info vind je bij de Rijksoverheid.

Internetoplichting: wat kun je doen?

Oplichting is strafbaar. Dus je kunt aangifte doen bij de politie.  Internetoplichting is heel breed, zegt de politie. Doel is altijd geld vangen onder valse voorwendselen. Je kunt aangifte doen:

 • Via internet:
  politie.nl
 • Telefonisch:
  0900-8844
 • Bezoek
  een politiebureau

De politie geeft de voorkeur aan aangifte via internet omdat er één centraal punt is waar internetoplichting wordt onderzocht. Bij je digitale aangifte heb je je ID nodig. Je hoort binnen 10 weken of de politie een onderzoek is gestart. Indien dat niet zo is, hoor je na zes maanden dat je zaak is gesloten.

Check, check. En nog eens check.

Check altijd mails en verzoeken. Bezoek daarnaast geregeld websites als https://www.fraudehelpdesk.nl/, virusalert.nl en dergelijke om te zien wat actuele oplichtingspraktijken zijn.

Tot slot: Reconstructie neppastoors

Het nieuws van de neppastoors komt op maandag 19 augustus naar buiten nadat webmaster Wim Koopman van de Franciscusparochie in de Bommelerwaard een waarschuwend bericht op de parochiewebsite plaatst.

Koopman kreeg een mail (datum niet bekend gemaakt) op zijn zakelijk account afkomstig van ‘Pastoor Roland Putman’ met het e-mailadres pastoor.roland.putman@gmail.com. Hallo Wim Goedemorgen en hoe ben je? Ik heb een gunst van je nodig, stuur me een e-mail terug wanneer je dit bericht krijgt. Vrede en zegeningen,

Het bericht was ondertekend door ‘Pastoor Roland Putman’ met een verkeerd gespeld parochienaam op hun adres in Kerkdriel. Ook andere parochianen, zoals ene Pim, krijgen dergelijke mail. ’s Middags plaatst Roland Putman een waarschuwing op Facebook:

(Blijkbaar is het niet de eerste keer dat de pater digitaal werd lastig gevallen.)

Persberichten 3 bisdommen

Op 22 augustus rolt het balletje verder. Het bisdom Den Bosch, vlak daarna het bisdom Breda en weer wat later het bisdom Haarlem-Amsterdam plaatsen waarschuwingsberichten:

Bij mij roepen de berichten vragen op, zoals:

 • Hoe wisten de bisdommen dat het om meerdere daders (‘oplichters’)
  gaat?
 • Hoeveel mensen hebben zo’n nepmailtje
  gekregen?
 • Zijn er meerdere nepaccounts in omloop?
 • Wat wordt er precies gevraagd?
 • Worden rekeningnummers genoemd?
 • Om welke beroepskrachten gaat het?

Ik vraag kort daarop Hendro Munsterman van het Nederlands Dagblad of hij meer weet. Niet veel later komt het ND met een bericht met meer informatie

 • Er zijn 2 pastoors slachtoffer van deze identiteitsfraude
 • Er komt meer info over de inhoud en aard van de nepmails

In het artikel doet pater Putman zijn verhaal. Zowel zijn
naam als een foto worden gebruikt: ‘Mijn jongere collega reageerde als test op
de e-mail en in een antwoord werd gevraagd geld over te maken’, vertelt Putman.
Toen hij de anonieme afzender confronteerde met de fraude, gooide deze het over
een andere boeg: ‘Excuses vader, voor wat ik gedaan heb, want ik heb alleen
maar geld nodig. Kunt u mij helpen?’. De pater heeft inmiddels aangifte gedaan.

Het bisdom Breda houdt de identiteit van een tweede slachtoffer geheim. Er zou worden ‘gehengeld naar contact’. Een dag later, vrijdag 23 augustus 2019, pakken landelijke media het bericht van Hendro Munsterman/Nederlands Dagblad op. En hoe…

Putman en het bisdom hebben aangifte gedaan. Dat zal niet zoveel nut hebben, omdat dit een algemene scam is die is komen overwaaien uit de Verenigde Staten. Wel zeer goed dat iedereen nu alert is. De oproep van Roland Putman op BNR is terecht: “Hopelijk zijn veel mensen allert, dat juist de goed gevige mensen niet het vertrouwen verliezen om te geven als er échte nood is!”

 

 

Waarom mensen nepberichten verspreiden (en hoe je een hoax herkent)

“Do Not Accept Friendship Request from Andrea Wilson” kreeg ik ineens in mijn Facebook Messenger van verschillende mensen. O nee, niet weer, dacht ik. Hoax-alarm. Waarom sturen mensen dit nou toch steeds door? Zo hou je nepberichten, virussen, spam in stand. Tijd om je bij te praten over hoaxes, hoe je ze herkent en wat je vooral wel en niet moet doen. En wat dat doet met Andrea Wilson? (meer…)

Een Facebook voor kerken?

Ik ben een groot voorstander van het grootschalig verappen van kerkelijke communicatie. Deze zomer bracht het Algemeen Dagblad het nieuws dat het jonge bedrijf Donkey Mobile met een nieuwe app komt, de ‘Facebook voor kerken’ en, volgens hun website, een ‘baanbrekende app’.  Wat mij opviel, is dat het bedrijf echter nog niets heeft gemaakt. Daarom schreef ik erover op Facebook. Daaropvolgend reageerde Donkey Mobile weer en interviewde het Reformatorisch Dagblad mij. En vervolgens reageerde Scipio in een mailtje. (meer…)

10 tips om in de media te komen

Als persoon, non-profit organisatie of bedrijf wil je graag op een positieve manier bekend worden. Dat kan door te adverteren, maar als je je hand op de knip wilt houden, wil je liever in de krant, op de radio, of op tv komen. Dan is het handig om te weten waarop een journalist of redactie let om een gebeurtenis nieuwswaardig te vinden.
(meer…)

De wereld ‘platformeert’, hoe ga je daar strategisch mee om?

Enkele lichtjaren* geleden, in 2013 , beschreef Wired de snelle veranderingen in e-commerce als ‘platforms are eating the world‘. Waar handel ooit overzichtelijk was, schuiven we steeds sneller op naar een platformatie: digitale handel in een tweezijdige markt. Denk aan platformen als Deliveroo en Airbnb. Hoe ga je daar als organisatie strategisch mee om?

(* Voor Christiaan Lustig: dit is overdrachtelijk bedoeld 😉 )

(meer…)

De beste 35+ websites waar je gratis rechtenvrije foto’s en illustraties vindt

Gratis een rechtenvrije foto of illustratie vinden is een online zoektocht. Ik geef je een overzicht van de beste bronnen om foto’s te vinden voor je nieuwe website, presentatie, training of boek. Hoe vaak komt het niet voor? Je zoekt mooie foto’s. Je struint het web af, of Google Afbeeldingen en hup rechtermuisknop, kopiëren plakken, klaar. Dan zit je met de rechten van iemand die zijn brood ermee wil verdienen. Terecht.
(meer…)

WordPress 5.0 komt eraan

Na een zeer lange voorbereiding is het zover: WordPress 5.0 komt uit.

WordPress 5.0: een hele grote update

De belangrijkste wijziging is de introductie van Gutenberg. Niet de uitvinder van de boekdrukkunst, wel het een volledig nieuw gebruik van de editor waarmee je pagina’s en berichten maakt. (meer…)

Hoe crisiscommunicatie over seksueel misbruik misgaat in het Vaticaan

Een van de grootste, zo niet de grootste, crisis in de rooms-katholieke kerk van de laatste 100 jaar gaat over het op grote schaal seksueel misbruiken van kinderen door geestelijken, zowel priesters als religieuzen. Wereldwijd zijn tienduizenden misbruikzaken naar boven gekomen, en er is nog geen einde aan die stroom te voorzien. Hoe gaat het toch mis met de crisiscommunicatie vanuit het Vaticaan? (meer…)

De 4 belangrijkste elementen van succesvolle influencer marketing. Dit zeggen vooraanstaande social media influencers.

Miljoenen fans en followers hebben op sociale media als Instagram, en daar geld mee verdienen, of invloed winnen voor je standpunten. Dat is de wens van veel organisaties. Dit zijn de 4 belangrijkste elementen van succesvolle influencer marketing volgens vooraanstaande social media influencers. (meer…)

De 5 belangrijkste trends voor de toekomst van communicatieadviseurs

Contact opnemen

Meer weten? Neem contact op met Eric van den Berg. Graag maak ik kennis met jou om een succesvolle communicatie-aanpak voor jouw organisatie te bespreken.

Particuliere vragen beantwoorden we niet.

Bel of app tijdens kantoortijden 06-34009124, mail naar hallo@isimedia.nl of ga door naar het contactformulier.

In 2018 werk ik 12,5 jaar in en aan mijn eigen bedrijf ISI Media. Een goed moment om leermomenten met je te delen in een zomerdrieluik over valkuilen, opdrachtgevers en trends. Vandaag het laatste deel: wat zie ik als belangrijke externe trends? (meer…)

De top drie valkuilen voor ondernemers

In 2018 werk ik 12,5 jaar in en aan mijn bedrijf ISI Media. Een goed moment om ervaringen met je te delen. Dat doe ik in een zomerdrieluik over valkuilen, opdrachtgevers en trends. In dit eerste deel beschrijf ik de drie belangrijkste valkuilen als je ‘voor jezelf werkt’. (meer…)