In 2023 heeft Nederland 5% minder leerlingen op de basisschool. Het CBS voorziet de sterkste krimp in traditionele krimpregio’s als Zeeland, Limburg, Groningen, Friesland, de Achterhoek en Twente.

Twee snelheden

“De meeste regio’s waar het aantal kinderen de afgelopen vijf jaar is afgenomen, zullen naar verwachting ook de komende jaren te maken krijgen met een verdergaande daling van het aantal vier- tot twaalfjarigen. Veel van deze krimpregio’s zijn relatief sterk vergrijsd en ontgroend, waardoor er niet veel kinderen bijkomen”, aldus het CBS.

Opmerkelijk is de trek naar de grote stad. In de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht neemt het aantal schoolgaande kinderen met 12 procesnt (24.000 kinderen). Dat meldt het CBS tegenover Nu.nl.

Wetsvoorstel

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft deze zomer nog een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd die fusies van kleine scholen in het basisonderwijs sneller en eenvoudiger moet maken. De samenwerkingsschool moet vooral voor regio’s met steeds minder inwoners een oplossing zijn. Kleine scholen van verschillende gezindte die al onder één dak zitten, lopen nu nog tegen een reeks problemen aan. Ze moeten bijvoorbeeld van de inspectie nog steeds aparte klassen voor christelijk en openbaar onderwijs aanbieden en een dubbele administratie bijhouden.

Maar samenwerking lukt niet overal even goed, constateert Paul Zoontjens, hoogleraar Onderwijsrecht aan de Tilburg University. Zo ziet hij de samenwerking tussen verschillende scholen in Limburgs krimpgebied veel beter verlopen dan in Zeeland. “Dat heeft te maken met het feit dat in Limburg bijna alles katholiek is. Men kent elkaar van de harmonie, van de schuttersvereniging, van het carnaval. Dat maakt dat samenwerking vrij snel tot stand kan komen,” zegt Zoontjes op BNR Radio.

Kwaliteit

Krimp van basisscholen legt een wissel op de onderwijskwaliteit. Je kunt als excellente leerkracht vaak niet meer verantwoord met leerlingen werken als je soms voor vier groepen voor de klas staat.

Reflectie en innovatie

Door de krimp zijn veel basisscholen verdwenen. In vier jaar tijd sloten 382 basisscholen hun deuren. In het afgelopen schooljaar waren er 6.584 basisscholen in Nederland. In Groningen en Zeeland daalde het aantal scholen relatief het sterkst. Hier sloten respectievelijk 37 en 32 scholen. De daling betekent reflectie op de identiteit van de basisschool, maar ook onderzoek naar samenwerkingsverbanden en het verbeteren van de oudercommunicatie, bijvoorbeeld online.

Marketing voor scholen

Een van de innovaties die plaats kan vinden is online communicatie. Veel basisscholen ontberen de kennis en ruimte om gedegen aan (online) marketing te doen om hun profilering te versterken en om ouders en leerlingen een goed beeld te geven van de school. ISI Media helpt basisscholen om hun (online) communicatie te versterken.

Wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op.