Een praktisch communicatieplan voor de basisschool schrijven bestaat uit een aantal stappen.

De website onderwijsincijfers.nl maakt het duidelijk: het aantal 4 tot en met 11-jarigen neemt af. Dit betekent dat veel basisscholen kleiner wordt, of zelfs moeten fuseren of sluiten. Een communicatieplan voor de basisschool biedt kansen voor bijvoorbeeld een krimpende situatie. Daar is een goed en zorgvuldig stappenplan voor nodig.

Naaststaande figuur toont de prognose voor de ontwikkeling van de 4- tot en met 11-jarige bevolking in 2020, ten opzichte van het jaar 2015 in indexcijfers. Alleen in grotere steden in de Randstad daalt het aantal kinderen niet.

Daaronder zie je de terugloop van het aantal kinderen in absolute aantallen (bron: onderwijscijfers.nl, mei 2017).

De ontwikkeling van het aantal scholen wordt bepaald aan de hand van stichtingen, opheffingen en fusies.

Deze ontwikkelingen laten zien dat een structurele aanpak nodig is om de profilering, zichtbaarheid, imago en vindbaarheid van je school te verbeteren. Dat kan door een goed communicatieplan voor de basisschool te schrijven. En uit te voeren.

In dit artikel geef ik je tips hoe je dit aanpakt.

Aantal scholen in het primair onderwijs (2012-2016)

Analyseer de feiten

Zorg dat je eerst alle feiten op een rijtje krijg: wat is precies het probleem, wat is de omvang, kortom: waar hebben we het over? Neem de tijd ervoor: een sessie met een team van 3 uur ongestoord werken om een goede analyse te maken.

Stel daarbij vragen als:

 • Wat is er precies aan de hand?
 • Hoe komt dat?
 • Welke gevolgen heeft dit?
 • Hoe is de situatie nu?
 • Wat moeten we doen om het tij te keren?
 • Welke mensen en middelen hebben we daarvoor nodig?
 • Hebben we intern genoeg mensen die dat kunnen? Wat kunnen ouders? Wat kan externe inhuur?
 • Wat¬†verwachten we de komende 3 jaar? Welke scenario’s zijn realistisch?

Praat met je omgeving

Na de factcheck is het belangrijk om de overwegingen als schooldirectie en scenario’s te bespreken met het team en daarna te delen met de MR/OR. Daarbij is het essentieel je vraag of boodschap zo concreet mogelijk te maken. Wordt het krimp? Benoem dan: de kans is groot dat er een combinatiegroep moet komen, want we krijgen 1 aanmeldingen minder. Wordt het een plan voor groei? Benoem wat je focus is: we willen 20 leerlingen per jaar erbij.

Deel ook andere scenario’s. Zorg voor draagvlak en begrip door naast het team en MR/OR eventueel klassenouders en alle andere ouders te benaderen. Spreek ook met andere stakeholders in de buurt: gemeente, culturele organisaties, buurtverenigingen welke kansen zij voor de school zien.

Belangrijk is om anderen te helpen om constructief mee te laten praten. Daarbij helpt het enorm als je gedachten toekomstbestendig zijn en gericht op het wegnemen van onzekerheden. Geen enkele ouder wil halverwege de schooltijd noodgedwongen switchen als de school niet meer overeind kan worden gehouden. Dat wil je te allen tijde voor blijven.

De informatie die je ophaalt uit deze ronden, helpt je om van het aantal scenario’s een gedragen voorkeursscenario te kiezen en uit te voeren. Met meerdere opties laat je zien dat je niet over een nacht ijs gaat en verantwoord met de situatie omgaat als directie en team.

Onderdelen communicatieplan

Een communicatieplan voor school helpt om de oudercommunicatie te verbeteren, tijd te besparen en om eventuele krimp als kans te zien voor groei. Onderdelen van een communicatieplan zijn:

 • een sterkte-zwakte analyse met kansen en bedreigingen: SWOT
  In een bijeenkomst kun je met de diverse gremia bespreken wat je ziet als interne sterke en zwakke kanten van de school, en wat je extern ziet aan kansen en bedreigingen. Denk aan: zeer gemotiveerde juffen en meesters als sterke kant. Denk aan de bouw van een nieuwbouwwijk als externe kans.
 • Vorm de SWOT om tot strategische keuzes
  Met de analyse alleen kom je er niet. Vorm deze om tot strategische keuzes door mogelijke combinaties te maken van je interne en externe analyse. Zo ontwikkel je vier scenario’s. In vaktermen: een confrontatiemix.
 • Maak een voorkeursscenario
 • Bepaal welke doelgroep je het komend schooljaar gaat benaderen
 • Bepaal welke kanalen je daarvoor gaat gebruiken
 • Kies met wie je het plan gaat uitvoeren en wat je budget ervoor is.

Hulp nodig bij het schrijven van een communicatieplan?

ISI Media kan je helpen een goed communicatieplan voor de je school te schrijven. We analyseren, adviseren en voeren je plan uit. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Bekijk ook de pagina Marketing voor scholen.