06-34009124 hallo@isimedia.nl

Marketing voor scholen

Marketing voor scholen neemt een vlucht. Er is een tijd geweest dat basisscholen niet veel moeite hoefden te doen om nieuwe leerlingen te krijgen. Ouders kozen de school voor hun kinderen omdat het dichtbij was, vriendjes en vriendinnetjes naar dezelfde school gingen of omdat de school aansluit bij de eigen visie op het leven, of dat nu christelijk, antroposofisch of gericht is op kindontwikkeling. Die tijd is voorbij: scholen moeten enorm hun beste doen om te groeien. Marketing voor scholen helpt bij die groei en sterkere oudercommunicatie.

Scholen hebben in toenemende moeite nieuwe leerlingen te werven: krimpende scholen en minder aanmeldingen. In 2019 zitten er bijvoorbeeld 150.000 leerlingen minder op de basisschool dan in 2012 (zie de PO-raad). Daarmee komt de onderwijskwaliteit in het geding, maar ook vanwege inkomsten (Elke gemiste leerling betekent zo’n 8.000 euro minder vanuit de overheid) en aantrekkelijkheid is communicatie met toekomstige ouders belangrijk.

Marketing voor scholen

Steek je vinger op!

Wil je meer weten wat wij voor je doen, neem dan vrijblijvend contact op.

Marketing voor de basisschool: waarom?

Dit zijn redenen om meer met marketing op school te doen:

 • Ouders struinen websites af om de beste schoolkeuze te maken
 • Via sociale media krijg je een krachtig positief imago bij ouders in de buurt
 • Scholen met een marketingplan hebben een betere kwaliteitsbeleving
 • Online marketing is goed meetbaar en goedkoop: je ziet wat het effect van je handelen is
 • Vindbare scholen werven betere leerkrachten

Marketing op school: waarom niet?

Maar er zijn ook knelpunten:

 • Marketingbudget gaat ten koste van direct onderwijs geven
 • Leerkrachten hebben het al zo druk en hun passie ligt niet bij ‘verkoop’
 • Communicatie is complexer geworden: marketing vraagt best wat van de schoolleiding
 • Met marketing concurreer je met andere scholen, bijv. binnen een scholenstichting
 • De informatievoorziening is geregeld niet op afgestemd op de behoefte
 • Schoolbesturen hebben amper tijd om de school online zichtbaar te maken
 • PABO-opleidingen besteden weinig aandacht aan marketing en werving

Marketingplan voor scholen

Scholen die aan marketing doen, doen niet aan verkoop. Het begint met je pedagogische visie op onderwijs en de manier waarop je kinderen wilt helpen groeien. In een marketingplan beschrijf je vervolgens waar je aan wilt werken, en in welke volgorde.

Onderdelen van een marketingplan voor scholen:

 • Analyse van de omgeving: welke gemeenten, hoeveel inwoners, hoeveel potentiële leerlingen
 • Opzetten van een School Model Canvas. Daarop staan je sleutelpartners, je kernactiviteiten, de communicatiekanalen die je gaat gebruiken, de relatie met ouders, en een financiële paragraaf
 • SWOT-analyse en confrontatiemix
 • Uitwerken van een contentkalender: wat gaat we wanneer communiceren, en wie gaat dat doen?
 • Aan de slag met de gekozen communicatiekanalen
 • Evalueren en bijsturen
 • Organisatie en bemensing
 • Budget

ISI Media helpt scholen zich op de kaart zetten. Wij zijn gespecialiseerd in non-profit marketing voor scholen. Immers, een stabiele instroom is essentieel, zowel voor het voortbestaan van de school, voor de cohesie met de omgeving als voor de onderwijskwaliteit. Zeker in krimpregio’s.

 

Marketing voor school: voor ouder én kind

Marketing voor scholen staat in dienst van de ouder en het kind. Het beeld dat ouders krijgen van je school moet er een zijn dat het kind zich thuis en geborgen voelt op school.

Begin daarbij op tijd: het kiezen van een school is een keuze voor belangrijke jaren voor een kind. Ouders gaan niet over 1 nacht ijs. Online helpt ouders de juiste keuze te maken, bijvoorbeeld via scholenopdekaart.nl.

ISI Media adviseert basisscholen en schoolbesturen die bewuster willen worden van hun marktpositie en van de noodzaak om met (online) marketing hun positie te verstevigen.

Onze aanpak van marketing voor scholen

 • Korte lijnen
 • Advies op maat
 • Online marketing is laagdrempelig en betaalbaar
 • In heel Nederland beschikbaar
 • Lange ervaring met het onderwijs

Professionele begeleiding

Wij vinden het belangrijk dat jouw school groeit. Dat verdienen leerlingen en hun ouders. Daar gààn wij voor. We houden van de passie en betrokkenheid van leerkrachten en schoolleiding en ondersteunen je graag om je school te laten bloeien.

ISI Media biedt gerichte marketingcommunicatie adviezen dankzij onze jarenlange communicatie-ervaring. Graag helpen wij je door deze expertise in te zitten zodat je de volgende stap kunt zetten. We verplaatsen ons in de situatie van de school en denken samen na over de juiste aanpak. De lijnen zijn kort en we gaan er samen voor. Uiteraard zijn we alert op kostenbeheersing: het mag niet ten koste gaan van de onderwijskwaliteit. De ervaring leert dat met met enkele aanmeldingen je de investering kunt terugverdienen.

 

Contact opnemen

Meer weten? Neem contact op met communicatiestrateeg Eric van den Berg. Graag maak ik kennis met jou om een succesvolle communicatieaanpak voor jouw organisatie te bespreken. Bel tijdens kantoortijden 06-34009124, mail naar hallo@isimedia.nl of ga door naar het contactformulier.