Marketing voor scholen: keer de krimp

 

Marketing voor scholen

Marketing voor scholen neemt een enorme vlucht. Er is een tijd geweest dat basisscholen geen moeite hoefden te doen om nieuwe leerlingen te krijgen. Ouders kozen de school voor hun kinderen omdat het dichtbij was, buurtkinderen naar dezelfde school gingen of vanwege de eigen visie op het leven, of dat nu christelijk, antroposofisch of gericht was op kindontwikkeling. Die tijd is voorbij: scholen moeten enorm hun beste doen om overeind te blijven.

Marketing voor scholen is daarmee een ‘must’ om te overleven. Basisscholen hebben moeite voldoende nieuwe leerlingen te werven: krimpende scholen en minder aanmeldingen alom. In 2019 zitten er bijvoorbeeld 150.000 leerlingen minder op de basisschool dan in 2012 (zie de PO-raad) Zowel om financiële redenen (Elke gemiste leerling betekent zo’n 8.000 euro minder vanuit de overheid) als kwaliteitsredenen als imagoredenen is het zichtbaar en bereikbaar worden enorm belangrijk.

Onze aanpak van marketing voor scholen

 • Korte lijnen
 • Advies op maat
 • Online marketing is laagdrempelig en betaalbaar
 • In heel Nederland beschikbaar
 • Lange ervaring met het onderwijs

5 redenen om marketing voor de basisschool in te zetten

Marketing voor je basisschool verschuift daarbij meer en meer naar online. Het onderwijs past online marketing amper toe terwijl de behoefte van ouders daar wel om schreeuwt. Dit zijn redenen om meer met marketing op school te doen:

 • Ouders struinen websites af om de beste schoolkeuze te maken
 • Via sociale media krijg je een krachtig positief imago bij ouders in de buurt
 • Scholen met een marketingplan werven bewezen meer leerlingen en hebben een betere kwaliteitsbeleving
 • Online marketing is goed meetbaar en goedkoop: je ziet wat het effect van je handelen is
 • Vindbare scholen werven betere leerkrachten

Maar er zijn ook knelpunten

 • De informatievoorziening is geregeld niet op afgestemd op de behoefte
 • Schoolbesturen, leerkrachten en ICT-coördinatoren hebben amper tijd om de school online zichtbaar te maken
 • PABO-opleidingen besteden minimaal aandacht aan marketing en werving

Het belang van marketing neemt voor scholen sterk toe. Immers, een stabiele instroom is essentieel, zowel voor het voortbestaan van de school, voor de cohesie met de omgeving als voor de onderwijskwaliteit.

Er zijn mogelijkheden genoeg, waarbij ISI Media je school helpt. Wij zijn gespecialiseerd in non-profit marketing voor scholen.

Marketing voor school: bedoeld voor ouder én kind

Marketing voor scholen staat in dienst van de ouder en het kind. Het beeld dat ouders krijgen van je school moet er een zijn dat het kind zich thuis en geborgen voelt op school.

Begin daarbij op tijd: het kiezen van een school is een keuze voor belangrijke jaren voor een kind. Ouders gaan niet over 1 nacht ijs. Online marketing voor scholen helpt ouders de juiste keuze te maken.

ISI Media adviseert basisscholen en schoolbesturen die bewuster willen worden van hun marktpositie en van de noodzaak om met (online) marketing hun positie te verstevigen.

Steek vooral je vinger op!

Wil je meer weten wat wij voor je doen, neem dan vrijblijvend contact op.

School marketingplan

Daar hoort een goed marketingplan bij, dat voor ons bestaat uit:

 • Kernwaardensessie
 • Sterkte-zwakte analyse (SWOT)
 • Confrontatiemix voor de juiste marketingstrategie voor school
 • Product-marktcombinaties bepalen
 • Bouwen en onderhoud van excellente schoolwebsites
 • Optimaliseren van (online) kanalen, zodat je school beter vindbaar en beter bereikbaar is
 • Aandacht voor de organisatie achter de marketing voor de basisschool
 • Meetbaar maken met KPI’s
 • Customer journey uitstippelen

 

Communicatie instrumenten

Dit zijn de instrumenten die we voor je inzetten:

 • Corporate communicatie adviezen waarmee je de communicatie en schoolprofilering duidelijk versterkt
 • Onderwijsmarketingstrategie, zowel inbound als outbound
 • Overzichtelijk marketingplan
 • Zoekmachine optimalisatie (SEO) zodat je school beter gevonden wordt
 • Gebruiksvriendelijke en toegankelijke schoolwebsite
 • Effectieve inzet van sociale media
 • Campagnes en communicatiemiddelen

 

Wij vinden het belangrijk dat jouw school groeit. Daar gààn wij voor. We houden van de passie en betrokkenheid van leerkrachten en pedagogen en ondersteunen je graag om het aantal aanmeldingen te verhogen. We vinden het leuk om ons in de situatie van de school te verplaatsen en samen na te denken over de juiste aanpak. De lijnen zijn kort en we gaan er samen voor. En de kosten zijn met enkele aanmeldingen snel terugverdiend.

 

Wij werken aan:

Keren van dalende leerlingaantallen

Vergroten betrokkenheid ouders

Verbeteren imago en profilering