06-34009124 [email protected]

Ik ben een groot voorstander van het grootschalig verappen van kerkelijke communicatie. Deze zomer bracht het Algemeen Dagblad het nieuws dat het jonge bedrijf Donkey Mobile met een nieuwe app komt, de ‘Facebook voor kerken’ en, volgens hun website, een ‘baanbrekende app’.  Wat mij opviel, is dat het bedrijf echter nog niets heeft gemaakt. Daarom schreef ik erover op Facebook. Daaropvolgend reageerde Donkey Mobile weer en interviewde het Reformatorisch Dagblad mij. En vervolgens reageerde Scipio in een mailtje.

Facebook post

“Als het project van Donkey Mobile slaagt behoefte, business model, privacy-issues, schaalgrootte en sophisticated technologie te combineren in een kleine, moeilijke markt, is dat fantastisch”, schreef ik op Facebook.

“Echter,

* Donkey Mobile heeft nog niets behalve een oppervlakkige merkbelofte en wat aardige quotes van evangelische prominenten.

* Ze zoeken developers om de app te bouwen en ze zoeken kerken om te testen. Dat volgt pas in Q4 2019, op zijn vroegst. Dus pas over zeker een jaar of wat weten we wat de eerste ervaringen zijn.

* De claim een ‘Facebook voor kerken’ te maken met 3 man is overambitieus.

* De claim dat ze de eerste kerkelijke community app maken, klopt niet. Er zijn eerdere initiatieven (geweest), die vooral (zeer) kleinschalig waren en bleven, ondanks hun gebruiks- en gebruikersgemak. Denk aan Chrch, Kerk App, e.d. Redenen waarom deze apps niet upscalen: geen goed business model, geen klantbehoefte, geen budgetten.

* De enquete op de website van DM is niet veel soeps. Als dat de basis is van de app, heb ik geen vertrouwen in dat dit de game changer waar kerken op zitten te wachten (ik laat mij graag verrassen).

* De naam Donkey Mobile is niet al te best gekozen. Een ezel?

* Project lijkt – zeg ik heel voorzichtig – gegrond op techniek, minder op behoefteonderzoek. Als techniek de leidende factor is, is de kans van slagen een stuk kleiner.

* Donkey Mobile zegt vooralsnog niets over contentbeheer: inhoud is cruciaal, en menig kerk heeft al moeite genoeg het kerkblad of website bemand en actueel te houden.

* Ik krijg jeuk van initiatieven die aanbodgericht denken. “Maak een afspraak en wij zeggen je waarom je aan de mobiel moet” is geen fijne benadering. “Vertel ons je communicatieprobleem en wij ontwikkelen de techniek” klinkt al beter, want dat is vraaggericht denken.

* 1200 euro per jaar is veel geld voor een gemiddelde parochie of gemeente. Facebook, Whatsapp is gratis. Waarom zou een kerk dat geld willen neerleggen en willen switchen? Die vraag wordt nog niet beantwoord.

* Het zegt niets dat als je voor grote commerciële merken werkt, je ook de vertaalslag kunt maken naar kleinschalige vrijwilligersorganisaties. Is niet per sé een pre.

* Nog vrij onduidelijk is wat “gemeenschap 2.0” is volgens de initiatiefnemer. Donkey Mobile geeft daar geen antwoord op, en dat is wel nodig.

* Ook wordt niet ingegaan op privacy by design ihkv GDPR. Van wie is de data straks en wat doet de aanbieder ermee?

* Er ontbreekt sense of urgency en een growth mindset bij kerken om bestaande communicatietechnologie te vervangen. Die urgentie benoemen ze niet.

Ik kijk dus nog even de kat uit de boom, en wacht liever op de realisatie van de merkbelofte in 2020.”

 

Reformatorisch Dagblad

Deze post was aanleiding voor Henrik Wienen van Donkey Mobile en het Reformatorisch Dagblad om mij te benaderen. Dat leidde tot dit artikel over Donkey Mobile en hun aanstaande app. Ik werd om een reactie gevraagd en onderstaande quotes haalden de krant:

Eric van den Berg, kerkelijk communicatieadviseur, heeft kritische vragen bij de nieuwe app. „Er zijn veel initiatieven op dit vlak, zoals ”Kerken app” en ”chrch”, vaak kleinschalig. Een echte doorbraak heb ik nog niet gezien.”

Het is volgens de schrijver van het handboek ”Gids voor online communicatie in de kerk” de vraag of kerken
klaar zijn voor de „verapping.” Daarnaast zijn liturgie en diaconaat via zo’n digitaal hulpmiddel „moeilijk uit te voeren. En voor het delen van lief en leed en praktische informatie zijn al platformen, zoals WhatsApp.”

Wil een app echt een stap verder zetten dan het huidige aanbod, dan moet die volgens Van den Berg bijvoorbeeld kerkdiensten gaan uitzenden of online bidstonden aanbieden. Daarnaast zal die moeten dienen tot opbouw van de kerkelijke gemeenschap en de persoonlijke geloofsvorming.

„De toekomst zal leren of dat via een app kan.” Toch ziet Van den Berg wel markt voor het initiatief van
Donkey Mobile. „In evangelische en reformatorische gemeenten met veel jongeren valt zoiets goed in te voeren.
Maar pas als de app beschikbaar komt, kan ik beoordelen of de inhoud ervan hiervoor voldoet.”

 

Wat niet in het RD kwam

In het interview vertelde ik veel meer, maar dat is gesneuveld door ruimtegebrek. Terecht overigens: het ging niet om mij, maar om de app-in-ontwikkeling. Ik noemde in het telefonische gesprek met de journalist van het RD bijvoorbeeld naast Chrch ook Churchbook en Scipio. Scipio wordt bijvoorbeeld door zo’n 200 kerken gebruikt en daarmee bewijst het meerwaarde van administratief oogpunt – ledenadministratie en collecteren.

Het voornaamste punt dat ik wilde maken over Donkey Mobile is dat ze nog geen app hebben, maar wel zeggen een baanbrekende app,  ‘de Facebook voor kerken’, te willen lanceren. Dat daagt uit en prikkelt. Daarbij wilde ik mijn Facebook-relaties gewag maken wat er zoal komt kijken bij het maken, aanschaffen en gebruiken van een app. Ik schreef eerder over het collecteren van een app (een artikel dat ik eigenlijk weer zou moeten actualiseren).

Een administratieve aanvliegroute voor een kerk app – zoals Hagru’s Scipio doet – is een andere benadering dan het maken van een app voor of vanuit communicatiedoelstellingen, zoals Donkey Mobile lijkt voor te staan. Die twee werelden zijn overigens te verenigen en mogelijk zit daar de echte doorbraak.

Een mooie uitdaging is om vanuit verschillende benaderingen – interne communicatie of administratieve processen – te kijken wat voor type app een kerkgemeenschap het beste tot dienst kan zijn. Scipio, Churchbook en Chrch spelen daar ieder zijn rol, Donkey Mobile wil een rol daarin spelen.

Contact opnemen

Meer weten? Neem contact op met Eric van den Berg. Graag maak ik kennis met jou om een succesvolle communicatie-aanpak voor jouw organisatie te bespreken.

Particuliere vragen beantwoorden we niet.

Bel of app tijdens kantoortijden 06-34009124, mail naar hallo@isimedia.nl of ga door naar het contactformulier.