06-34009124 hallo@isimedia.nl
Geef je stem:
(Gemiddeld: 0)

Er is gedoe over het populaire lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Omroep Max vroeg Eric van den Berg om een reactie.