Geef je waardering:
( 0 bezoekers gaven gemiddeld een 0 aan dit artikel.)
Er is gedoe over het populaire lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Omroep Max vroeg Eric van den Berg om een reactie.

Delen in je netwerk: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestBuffer this pageEmail this to someone