06-34009124 [email protected]

Er is gedoe over het populaire lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Omroep Max vroeg Eric van den Berg om een reactie.