06-34009124 [email protected]

Als je wilt weten waar er online over je gesproken wordt, kun je gebruik maken van Geomark. Dat is naast het ‘wanneer’ en ‘hoe’ een interessante aanvulling, bijvoorbeeld voor citymarketing.

Met de eerder besproken tools als Tweriod of Xefer kun je zien wanneer jouw volgers online is of wanneer je zelf twittert. Als je wilt weten waar er over jou wordt gesproken kun je GeoMark gebruiken. Coosto heeft sinds november 2012 de tool GeoMark gratis voor je beschikbaar.

Wat is GeoMark?

Geomark vertelt je over welke plaatsen het meest wordt gepraat over een bepaald onderwerp. Dat is handig om te weten wat er buzzt over je woonplaats. De tool lokaliseert berichten op basis van tekstkenmerken en niet op basis van geotagging (GPS-coördinaten). Bij woorden als ‘Vredespaleis’, ‘Centraal Museum’ of ‘Vondelpark’ interpreteert GeoMark dat de tweets over respectievelijk Den Haag, Utrecht of Amsterdam gaan. Zo kun je zien welke plaatsen het meest worden genoemd. GeoMark werkt niet met geotags omdat niet alle sociale media ermee werken. En als er al mee wordt gewerkt, is het aantal gebruikers dat geotagging gebruikt klein, aldus oppertech Frank Scheelen van Coosto. Het grote voordeel hiervan is dat als je vanuit Groningen twittert dat Vlissingen een mooie stad is, dat GeoMark met Vlissingen als antwoord komt waar GPS-technieken Den Haag zullen teruggeven. Ofwel: de inhoud bepaalt de relevantie meer dan sec de locatie.

De niet-gratis variant van GeoMark gaat een stuk verder: dan kun je meer selecties plegen en trendanalyses doen. Je hebt een alertfunctie en je kunt mailtjes krijgen over de verandering van het sentiment over jouw merk of plaats.

Loon op Zand wint van Amsterdam

Dat GeoMark in de praktijk een mooie analysetool is, laat de blogpost ‘Gemeente Loon op Zand het meest gewaardeerd op social media’ van Maartje Verbakel vandaag zien. Daarin analyseert de marketingmanager van Coosto 50 miljoen berichten van het afgelopen jaar hoe gemeenten op social media worden besproken. Over Amsterdam wordt het meest gesproken (meer dan 10% van alle geanalyseerde berichten), maar het Brabantse Loon op Zand krijgt de hoogste sentimentsscore. Leve de Efteling! De sentimentsscore is het percentage positieve berichten over een gemeente min het percentage negatieve berichten. Op www.coosto.nl/gemeenten kun je kijken hoe jouw gemeente het ‘doet’. De URL blijft actueel, dus dat is handig om te bookmarken.

 

Andere diensten die soortgelijke plaatsbepalingen aangeven zijn de ‘trending locations’ die Twitter sinds 2012 voor de grotere Nederlandse steden aanbiedt. Trendsmap laat grafisch mooi zien wat er aan de hand is. Dat doet NearbyTweets ook.