06-34009124 [email protected]

Als kerkbladredactie ben je sterk afhankelijk wat je krijgt aangeleverd aan ‘kopij’. De kwaliteit kan erg wisselen. Hoe zorg je dat slecht geschreven teksten worden opgewaardeerd?

Een kerkbladredactie bestaat uit vrijwilligers, die samen onderdeel uitmaken van de kerkgemeenschap. En er zijn lezers of gemeenteleden die stukjes op verzoek van de redactie schrijven. Maar het is niet iedereen gegeven goede, journalistieke teksten te schrijven. Teksten die lezenswaardig zijn voor je abonnees.

Dan kan het zogenaamde ‘CCC-model’ van Jan Renkema je helpen. CCC staat voor Correspondentie, Consistentie en Correctheid. Met deze drie elementen schaaf je een tekst bij zodat het de kwaliteit van de tekst ten goede komt.

De eerste C, Correspondentie, betekent dat de tekst is afgestemd op je lezer én op het doel van het artikel in het kerkblad. De schrijver van het stukje heeft daadwerkelijk iets te vertellen en waarmee zij of hij publiek wil bereiken. De tekst gaat niet over een of andere eigen hobby of opvatting die niet relevant is. Bij het benaderen van een auteur helpt je hem of haar als je uitlegt wat je beoogt met de bijdrage.

De tweede C, Consistentie, houdt in dat er een eenheid in (schrijf)stijl is. De tekst moet genrevast blijven (ik heb het meegemaakt dat een interview werd vermengd met een opiniestuk van de interviewer zelf, waardoor er veel ophef in de gemeenschap ontstond). En de structuur van de tekst is eveneens consistent

De derde en laatste C, Correctheid, gaat over de spelling en grammatica. Een tekst moet taalkundig foutloos zijn. Maar ook data, bronvermeldingen en naamgevingen moeten kloppen. Factcheck de aangeleverde tekst: klopt dat jaartal wel, is de naam van iemand goed gespeld, klopt het linkje naar de website?

Het CCC-model vraagt zorgvuldigheid in de omgaan met andere redactieleden én met de ’toeleveranciers’, ook als het vooraanstaande kerkleden zijn als bestuurders of pastorale krachten. Daarom is het slim om met auteursinstructies te werken.

Als je een potentiële auteur benadert, help je elkaar als je aangeeft wat de verwachtingen zijn, en hoe je de auteur kan helpen.

Soms ben je advocaat van de lezer, soms van de auteur. Soms moet je streng zijn, dan neem je weer wat gas terug. Hanteer je rode pen met barmhartigheid.

Vraagje

Als je dit artikel waardevol vindt, kun je een gift geven. Daarmee blijven we goede artikelen en tips delen. Dank je wel.

(van iedere gift houdt de betaalintermediair 29 cent in)

ValutaBedrag

 

Contact opnemen

Meer weten? Neem contact op met Eric van den Berg. Graag maak ik kennis met jou om een succesvolle communicatie-aanpak voor jouw organisatie te bespreken.

Particuliere vragen beantwoorden we niet.

Bel of app tijdens kantoortijden 06-34009124, mail naar hallo@isimedia.nl of ga door naar het contactformulier.