06-34009124 [email protected]

Zoeken

Bijdrage aan LinkedIN Church 2009

LinkedIN Church / Social Sunday Eric van den Berg, ISI Media.nl

In de vrede
in de stilte
komt de schoonheid
van de dingen
in alle klaarheid uit.

In de Ruimte van de Liefste
stopt alle druk gedoe.
De eenvoud
en het ware
tonen zich,
en hoe!

Boeien en binden

We kunnen elkaar boeien en binden. In de kunst, in het werk, in de liefde, in het geloof. Elkaar deelgenoot maken. Dankzij de mensen om ons heen kunnen we spreken. Je kunt je problemen en je onrust benoemen. Je kunt je angsten onder woorden brengen. Je kunt je plannen uitvouwen. De ander kan jij enthousiasmeren met jouw ideeën. De ander kan je troost geven en bemoedigen. We kunnen elkaar sociaal verrijken. Ik hoop dat dit vanmiddag ook gebeurt: Sociaal kapitaal opbouwen op een zonnige Social Sunday.

Dat is het bijzondere van vandaag. Het doet er niet toe of je elkaar al kent en welke geloofsachtergrond je hebt. LinkedIN zorgt ervoor dat we vandaag connecten. LinkedIN, gesponsord door God.
Ik heb daar alle vertrouwen in. Dank je wel, Fred, dat je dit initiatief hebt genomen zonder dat we vooraf wisten waartoe dit zou leiden. Dank je wel dat je het vertrouwen hebt, om mij deze bijdrage te mogen leveren, terwijl we elkaar niet kennen.

We kunnen elkaar boeien en verbinden. Door hier bij elkaar te zijn via een geweldig voorbeeld van internetspiritualiteit. Via internet elkaar ontmoeten, live een kerkdienst bijwonen, hier in dit centrum, of via internet met ons verbonden zijn. Te samen betreden we een heilige ruimte, omheind door netwerkkabels met beeldschermen als moderne ikonen.

Dat is ook internetspiritualiteit: heilige ruimtes opzoeken. Waar twee of meer aanwezig zijn in mijn Naam, daar ben ik aanwezig, zei Jezus, en Hij creërde daarmee een heilige ruimte.

Een heilige ruimte op internet

Ik wil daarbij stil staan: Wat en hoe maakt een ruimte op internet heilig? Hoe vind je de Ruimte van de Liefste? Als het Heilige Zich wil manifesteren moet het concreet worden, bijvoorbeeld in rituelen: water, olie, handoplegging, kaarsen, iconen en wierook. En dat is best lastig op het web. Verdomd lastig zou ik haast willen zeggen.

Want geloven doe je met al je zintuigen. Maar je kunt elkaar alleen via het toetsenbord aanraken en via een scherm zien. Ruiken is uit den boze, want er zit geen geurmachine op je laptop. Het effect van het leggen van een hand op iemand hoofd of schouder is online niet te verwezenlijken.

Je kunt wel iets doen met kijken en luisteren. Je kunt een bijbel rond-SMS-sen. Je kunt getijdengebeden samen bidden via een podcast. Je kunt beeldmeditatie doorgeven via Slideshare of You Tube. Je kunt een gebed in 140 tekens rondtwitteren aan een groep mensen.

De Twittervraag “What are you doing?” verandert dan in “What are you praying?” zoals we vandaag ook zien.

Techniek en Geloof

Om de digitale Ruimte van de Liefste te ervaren, bestaan verschillende (meng)vormen waarbij techniek en geloof op elkaar inwerken.
Een eerste vorm van een sacrale ruimte is exclusief offline. Het kerkgebouw, de kapel en een klooster zijn traditionele plaatsen van liturgische rites waar je als gelovige het sacrale kunt ervaren.

Een andere vorm verwijst vanuit de online wereld naar die traditionele real life sacrale ruimte. Bijvoorbeeld een overzicht op internet wanneer er een kerkelijke viering is. Maar dat is geen heilige ervaring.

Weer een andere vorm is een combinatie van off- en online. Er zijn voorbeelden die van de online op de offline wereld inwerken, en andersom. Voorbeeld: Joden kunnen de Klaagmuur bezoeken via een webcam. Via een avatar worden de gebedsintenties doorgemaild, uitgeprint en bij de Klaagmuur geplaatst voor vrijwilligers. Of volledig online: Hindoes komen bijeen voor online tempeldiensten. Moslims volgen de Virtual Hadj. Paganisten komen op Second Life samen (ja, dat bestaat nog).

Een laatste mogelijkheid die ik wil noemen, is augmented reality: virtuele data vermengen met de realiteit van alle dag, realtime. Daar zit een uitdaging die ik nog nergens in de kerk heb gezien. Wordt augmented reality the next big thing om God te ervaren? Of wordt God dan geminimaliseerd tot een opperwezen dat door techniek kan worden opgeroepen?

Hoe dan ook: Voor al deze vormen van boeien en binden rond het Heilige kunnen we niet zonder een aantal wegwijzers. Je kunt niet vanuit jezelf boeien en (ver)binden. Daar hebben we iets of Iemand voor nodig. Er is geen pc die werkt zonder programma of zonder stroom. Er is geen internet zonder netwerkverbinding. Er is geen twitterstream zonder je iPhone, Tweetdeck of Twitter.com. Er is geen Ruimte van de Liefste mogelijk zonder de aanwezigheid van God.

De vorige paus, Johannes Paulus II, zei het wat drastisch: “Als er in het leven geen diepe binding met het ware en het goede aanwezig is, als er geen vastberadenheid is om zijn zelfzucht te overwinnen en anderen werkelijk een hulp te zijn, dan zal ook het leven zelf ontsporen, omdat het zonder richtsnoer en zonder zin is.”

Mensen zijn op zoek naar boeiende en naar verbindende mensen. God begeleidt ons op die weg. In de drukte vergeten we dat misschien nog wel eens. Zoals de mens met woorden en tegenwoordig een hoop techniek elkaar ontmoeten, doet God dat anders. Daarvoor moeten we soms afstand nemen van de wereld, en van de mens, en ja, zelfs van LinkedIN. Op zoek naar de eenzaamheid. In de spiritualiteit groeit de eenzaamheid, vaak gesymboliseerd door de woestijn, als de plaats waar je God kunt ontmoeten.

Dat lijkt tegenstrijdig. We gebruiken woorden en techniek om elkaar te ontmoeten. God gebruikt de stilte om Hem te ontdekken en Hem te ontmoeten. Ik wil je daarom aan het begin van deze dienst vragen een moment stil te zijn, zodat we kunnen luisteren wat God ons wil zeggen.

Ik doe dat als afsluiting van mijn bijdrage met het volgende gebed van Johannes van het Kruis

Er moet een diep zwijgen heersen
in je binnenste
als je het spreken van God in jou
wilt beluisteren.
Want in stilte en eenzaamheid
spreekt Hij zijn vrede.

Vorige Internetsacraliteit: enthousiasme en beperkingen van Web 2.0
Volgende Gaat heen en Twitter
Ga direct naar