06-34009124 [email protected]

Zoeken

De schepping van de social media (naar Gen. 1 en 2)

Ter inspiratie voor de mensen van twitterdiensten en liefhebbende christenen van kerk en social media heb ik de eerste twee hoofdstukken van Genesis herschreven, alsof het om de ontwikkeling van internet en sociale media gaat. Genesis 1 en 2 (de echte) gelden als openbaringsverhaal en een geschiedenisschets van de grote werken van God. Mijn hervertelling kun je als kwinkslag zien en bedoeld om het goede te zien van social media. Ik heb geenszins de intentie bijbelvaste christenen voor het hoofd te stoten. Echter, internet en sociale media mogen we als een gave van God beschouwen en aan ons de taak het goed te gebruiken.

Hoofdstuk 1

[1] IN het begin schiep God het ARPANET. [2] Het ARPANET was gesloten en klein; maar weinigen hadden toegang en de geest van God wilde veel meer ontplooien. [3] Toen zei God: ‘Er moet internet zijn!’ En er was internet. [4] En God zag dat het internet goed was. God scheidde het internet van het ARPANET; [5] het internet noemde God openbaar, en het ARPANET noemde Hij gesloten. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de eerste dag.   [6] En God zei: ‘Er moeten protocollen komen voor alle computergebruikers zodat iedereen eenvoudig van het netwerk gebruik kan maken.’ [7] En God maakte het. Hij koppelde het ARPANET aan meerdere computernetwerken. Zo gebeurde het. [8] Het belangrijkste protocol noemde God TCP/IP. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de tweede dag.   [9] En God zei: ‘Het internet moet toegankelijker worden. Mensen moeten kunnen emailen en surfen.’ Zo gebeurde het. [10] Via het World wide web liet God mensen surfen, en dankzij het @-teken konden mensen emailen. En God zag dat het goed was. [11] En God zei: ‘Het netwerk moet zich tooien met jonge mensen en oude mensen vol inspiratie en ideeën, die ieder naar zijn soort hun vruchten dragen.’ Zo gebeurde het. [12] En uit het netwerk kwamen nieuwe startups, websites, in allerlei soorten, en sociale netwerksites, die ieder naar hun soort vruchten droegen. En God zag dat het goed was. [13] Het werd avond en het werd ochtend; dat was de derde dag.   [14] En God zei: ‘Er moeten mobiele apparaten komen, zodat thuisblijvers met de reizigers kunnen blijven mailen, spreken en pingen; zij moeten als verbindingstekens dienen, voor hen die thuis, op het werk of op vakantie zijn, [15] en als nieuwe mogelijkheid voor de sociale media om de mensen op aarde met elkaar te verbinden.’ Zo gebeurde het. [16] God maakte grote bedrijven, de grootste om over de mobiele communicatie te heersen, de kleinste om te heersen over de vaste verbindingen, en Hij zorgde ook voor de alternatieven. [17] God gaf ze allemaal een plaats om de mensen ter wille te zijn, [18] om te werken voor mobiele internetters en voor hen die thuis werken. En God zag dat het goed was. [19] Het werd avond en het werd ochtend; dat was de vierde dag.   [20] En God zei: ‘De sociale media moeten wemelen van mensen en op andere plekken moeten films en teksten inspirerend zijn.’ [21] Toen schiep God YouTube en blogs, waar de beelden overweldigend zijn, soort na soort, en al de blogs groeien en bloeien, soort na soort. En God zag dat het goed was. [22] God zegende ze en Hij sprak: ‘Wees inspirerend en word talrijk; bevolk de sociale netwerksites, en laat de beelden talrijk zijn op YouTube.’ [23] Het werd avond en het werd ochtend; dat was de vijfde dag.   [24] En God zei: ‘De sociale media moeten actieve wezens voortbrengen van allerlei soort: trollen, toekijkers, deelnemers, collectanten, criticasters en makers van allerlei soort.’ Zo gebeurde het. [25] God maakte de toekijkers en collectanten, soort na soort, de deelnemers en makers, soort na soort, en alle trollen en criticasters die over de grond kruipen, soort na soort. En God zag dat het goed was.   [26] En God zei: ‘En God zei: ‘Nu gaan Wij de sociale mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal samenwerken met de collectanten op YouTube, met de toekijkers op microblogs, met de criticasters van blogs, met de selfies op Instagram en met de trollen die over de grond kruipen op Facebook.’ [27] En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. [28] God zegende hen, en God sprak tot hen: ‘Wees inspirerend en word talrijk; bevolk de sociale media en gebruik haar; werk samen met de collectanten op YouTube, met de toekijkers op microblogs, met de criticasters van blogs, met de selfies op Instagram en met de trollen die over de grond kruipen op Facebook.’   [29] En God zei: ‘Hierbij geef Ik alle iPads en iPhones in de hele wereld aan jullie, en alle computers en tablets met de nieuwste hoesjes; zij zullen jullie tot inspiratie dienen. [30] Maar aan alle trollen, toekijkers, collectanten, criticasters en makers geef ik alle nieuwste media als voedsel.’ Zo gebeurde het. [31] God bekeek alles wat Hij gemaakt had, en Hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de zesde dag.

Hoofdstuk 2

[1] Zo werd het internet en de sociale media voltooid, en alles waarmee ze toegerust zijn. [2] Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing. Hij lastte een twitterstilte in op de zevende dag van al zijn werk dat Hij verricht had. [3] God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat Hij scheppend tot stand had gebracht. [4] Dit is de geschiedenis van het ontstaan van het internet en de sociale media, zoals ze geschapen zijn.     (Eerste versie: 18 juni 2011, tweede versie: 4 mei 2016)

Vorige Geloof 2.0: de kerk op het web
Volgende Blijmoedig en onbevangen het web op
Ga direct naar