06-34009124 [email protected]

Zoeken

Gaat heen en Twitter

God, geef ons bloggende priesters. Ga heen en twitter. Dat zijn reacties op de boodschap van paus Benedictus XVI, die priester opriep te gaan bloggen.

De paus las de toespraak zaterdag voorin voorbereiding op de 44e Werelddag voor Communicatie die de Rooms-Katholieke kerk op 16 mei viert. Vanwege het Jaar van de Priester richt de paus zich tot de priesters en seminaristen. Hij moedigt hen aan om sociale media in te zetten voor het geloof.

De boodschap is dit jaar exceptioneel goed ontvangen, zeker in Nederland. Dat heeft ongetwijfeld met de kersttoespraak van koningin Beatrix te maken. Op Twitter kun je reacties lezen als “Ik reken paus Benedictus niet echt als moderne man, maar hij blijkt moderner in zijn opvattingen dan Beatrix.” Kansen

Onbekender is dat de Rooms-Katholieke Kerk in vergelijking met andere traditionele religies voorop loopt als het om digitale media gaat. De website van het Vaticaan is een van de oudst bestaande ter wereld. De pauselijke raad voor sociale communicatie publiceerde in 2002 beleidsstukken als ‘Kerk en Internet‘ en ‘Ethiek en Internet‘. Hierin zegt het Vaticaan dat het web “unieke mogelijkheden heeft om de verlossende waarheid van Christus aan heel de menselijke familie te verkondigen.” Of dat “cyberspace kan aanvullen en mensen brengen tot een dieper en rijker geloofsleven.”

Een op kansen gericht beleid dus, met uiteraard waarschuwingen rond haatsites, spam, pornografie, racisme en geweld op het internet. De paus wil het positieve van internet benadrukken en vindt het daarbij belangrijk helder te zijn over wat er niet positief aan is. Nederland loopt nog achter

Werpt dat beleid vruchten af? Ja en nee. Het Vaticaan laat zich van haar goede zijde zien met een Youtube-kanaal, Facebook- en iPhone-applicaties. Ze snapt waar het om gaat. Alleen, waar is het lokale grondpersoneel?

In Nederland is podcastpriester Roderick Vonhögen de primus inter pares. Je hebt bisdompriester Winfried Kuipers die zich goed als internetpastoor profileert en geloofsvragen beantwoord. Aartsbisschop Eijk stuurde een gebed via Twitter de wereld in. Voornamelijk individuen zijn actief op Hyves, met websites, weblogs, Youtube-filmpjes en dergelijke. Maar verder is de digitale parochie nog erg in opbouw.

In de Verenigde Staten is men verder. Een mooi katholiek voorbeeld van sociale media is bijvoorbeeld Flocknote. Flocknote verbindt katholieken op hyperlokaal niveau: je kunt er berichten op diverse manieren delen (SMS, Facebook, E-mail) en je kunt groepen aanmaken om dialoog te optimaliseren. Het zou mooi zijn als er een Nederlandse variant komt, al dan niet vanuit de Kerkprovincie gesponsord.

‘Bezig met voorbereiden uitvaart’

Het moet beter, en het kan beter. In 2002 constateerde het Vaticaan dat “cyberspace tot echte gemeenschap moet leiden”. De wake-up call van Benedictus XVI sluit hierbij aan. “Priesters staan op de drempel van een nieuw tijdperk: nu nieuwe technieken diepere relaties over grotere afstanden mogelijk maken, zijn zij geroepen daar op een pastorale manier op te antwoorden door een effectiever gebruik van die media ten dienste van het Woord.”

Het gaat er dus niet om alleen een profiel te hebben op Facebook, Twitter of Hyves, maar om daadwerkelijk internetspiritualiteit te brengen in de digitale stadswijk. Of, naar analogie van de paus, pastorale praktijk op het digitale continent. Priesters worden uitgedaagd audio, video, blogs en de nieuwste sociale media te gebruiken. Er zijn meer mensen nodig en gelukkig langzaamaan groeit dat aantal. Eind vorig jaar heb ik een korte kwantitatieve analyse gemaakt van katholieke twitteraars. Van de 30 rk-tweeps is 24% priester of diaken. Dat is een mooi aantal. Ze zijn echter nog te zendergericht of passief met tweets als “Vanavond Eucharistieviering” of “Bezig met voorbereiden uitvaart.”. De meeste twitterpriesters zijn te veel op de eigen community gericht. Training

De dialoog en pastorale praktijk in de digitale stadswijk gebeurt dus te weinig vanuit de parochies of bisdommen. Dat komt voor een groot deel voor onbekendheid met sociale media, de leeftijd van een gemiddelde priester en angst voor het onbekende. Ik pleit ervoor dat iedere professional in de kerk, van bisschop tot priester, van kerkbestuurder tot stafmedewerker gedegen training en scholing krijgt om met sociale media om te gaan. Daarvoor zijn beleidsstukken onvoldoende. Daarvoor is één Father Roderick onvoldoende. Daarvoor is een Youtube-kanaal geëigend, maar niet genoeg.

Voor dialoog rond maatschappelijke, sociale of kerkelijke thema’s is het web zeer toegankelijk en noodzakelijk om in contact te komen met anderen, gelovig of niet. 140 tekens is misschien wat weinig, maar via andere sociale media liggen gebedsgroepen, catechesegroepen en sociale ontmoetingen binnen handbereik. Thumbs up voor Benedictus XVI.

Eric van den Berg is initiatiefnemer van de katholieke internetportal Isidorusweb. Die website werd in 2009 uitgeroepen tot beste christelijke website in Nederland.   Deze bijdrage verscheen op woensdag 27 januari 2010 op de ICT-website Webwereld.

Vorige Bijdrage aan LinkedIN Church 2009
Volgende Wilt Gij mij unfollowen?
Ga direct naar