06-34009124 [email protected]

Zoeken

Online bidden is een nieuwe vorm van geloofsbeleving

Multimediadeskundigen verzamelen zich deze week in Amsterdam om te zoeken naar nieuwe wegen voor de kerk op internet. In Trouw geven zij een voorschot.

Om een sprankje God te ervaren, probeert een gelovige contact met zijn schepper of het opperwezen te vinden.

Bidden is daarbij een praktische handeling van eerbied, meditatie of schuldbelijdenis. Bidden is praten, vechten of huilen met God. Op internet is dat niet wezenlijk anders dan in een kerk. En dat is wennen, omdat de grens tussen privaat en publiek is vervaagd. Bidden op internet? Het kan al jaren en in diverse vormen. Een belangrijke vraag is: laat God zich kennen op of via een beeldscherm? Het antwoord ligt onder meer besloten in de individuele ervaring van de online bidder of van de gemeenschap van digitale gebedsplaatsen.

Op de Amerikaanse christelijke website Tangle staan honderdduizenden gebeden. Mensen kunnen gebeden plaatsen, lezen en erop reageren. De tekst van een gebed kan worden verrijkt met bijbelteksten, afbeeldingen of filmpjes. Op Tangle geldt dat de kracht van het gebed de kracht van de community is. Iemand bidt om verlossing van zijn eenzaamheid. Een ander is op zoek naar een nieuwe baan of bidt vanwege het verlies van de man van een goede vriendin. Op het indringende gebed van een anoniem persoon met de titel ’Ik wil niet verder leven’ wordt ruim vierhonderd keer gereageerd.

’God, ik voel me zo hulpeloos. Ik kan het niet meer aan. Het leven voelt zo betekenisloos. Iedereen waarvan ik dacht dat ze om me gaven kan het weinig schelen. Ik ben een last voor iedereen. Het liefst zou ik nu sterven. Neem mijn leven weg… als u het niet doet, dan doe ik het zelf.’

De Tangle-community reageert diepgaand op deze smeekbede. Ene Mary beveelt Psalm 25 aan en zegt dat ze zal blijven bidden. En een zekere David waarschuwt om vooral geen zelfmoord te plegen en geeft zijn e-mail adres voor hulp.

Ook op Nederlandse websites wordt gebeden. Via Samenbidden.net staat een ’gebedsteam’ klaar om namens bezoekers van de site te bidden. Op de site zijn de gebeden te zien, alsook veel dankbetuigingen.

Vanaf de site Isidorusweb.nl worden jaarlijks circa zevenduizend gebeden doorgestuurd naar het Arnold Janssenklooster. Zo bidt bezoeker Willy lange tijd voor zijn overleden vrouw. Elly bidt voor een klein meisje dat haar haargroei weer terug mag komen en Lot bidt om een wonder dat haar vriend mag kennismaken met het geloof.

Volgens de Amerikaanse communicatiewetenschapper Heidi Campbell zijn deze gebedsplaatsen een veilige ruimte om persoonlijke zorgen te uiten. De gebeden nodigen uit tot meebidden en reageren.

Wij denken dat online bidden een nieuwe manier van geloofsbeleving is. Bidden gebeurt niet uitsluitend in de kerkelijke sfeer en heeft een prominente plek op internet gekregen. De uitdaging voor de kerk is om leiding en ondersteuning te geven aan de online zoektocht van de individuele mens.

In de digitale gebedspraktijk is het strikte onderscheid tussen privé en publiek vervaagd. Hyves wordt gebruikt als digitale bidstonde. Eén van de bidders op Tangle zegt het zo: „Ik geloof dat gebed sterker is als er meer mensen bidden. Bovendien vind ik het ook belangrijk om zo contact te hebben met andere christenen. Dat steunt en bemoedigt me.’

(verschenen in Trouw, geschreven met Theo Zijderved)

Vorige Een pleidooi voor katholieke twitterethiek
Volgende Twitterdienst in de kerk: een aantal voorbeelden
Ga direct naar