06-34009124 [email protected]

Wat doet de openbare bibliotheek op sociale media? Op het Nationale Bibliotheekcongres van december werd het onderzoek van de VOB en Meltwater gepresenteerd. Twee dingen vallen daarbij op.

Openbare bibliotheek op sociale media

Niet verwonderlijk hebben openbare bibliotheken het op sociale media vooral over de thema’s boeken en verhalen. Het zou verrassend zijn als dat anders was. Een goede derde is het thema ‘kinderen’ en dat past helemaal bij leesbevordering. Je ziet voorbeelden van campagnes over de boekenweek, kinderboeken, schrijversavonden en nog veel meer. Minder zichtbaar zijn andere culturele activiteiten, de bibliotheek als plek voor studie, ontmoeting, of de sterk gebonden lokale binding.

Weinig strategie

Opvallender is dat er minder vaak sprake is van een online communicatiestrategie. Zo valt op dat bibliotheken veelal op Twitter actief zijn, maar dat de doelgroep daar niet zit. Een mismatch. De inzichten van het recente onderzoek van TNS NIPO kan helpen te bepalen waar de doelgroep is, welke media ze gebruiken, hoe ze digitaal lezen en wat ze verder online doen.

Bibliotheken die op social media actief zijn, zouden daarom meer aandacht kunnen besteden aan hun social media strategie.

Een effectieve strategie die wij hebben ontwikkeld, bestaat uit deze stappen:

1. Bepaal je online en offline doelen
2. Bepaal wie je doelgroep is en wat hun mediagebruik is (of wat hun doelen zijn)
3. Definieer je social media missie (‘waartoe zijn we op Twitter)
4. Definieer je social media doelen
5. Omschrijf 1 of 2 KPI’s voor ieder afzonderlijk doel
6. Bepaal je tactiek en kanalen
7. Kies een meetmethode voor iedere tactiek

bibliotheek op sociale mediaIn de effectieve sociale media strategie voor een bibliotheek komt de keuze voor een kanaal pas later aan bod. Niet direct gaan twitteren, maar eerst kijken waar je doelgroep zit, wat zij daar doen (social listening) en hoe je met je doelgroep in gesprek raakt (conversatiemanagement).

De strategie wordt idealiter in een keer ontvouwd, maar een ‘scrum-methode’ kan ook. Dan ga je in stapjes, door ervaring rijker geworden, op weg de behoeften van de doelgroep beantwoorden. Ik kan mij voorstellen dat KPI’s en meten – toch wel een ondergeschoven kindje – in een later stadium aan bod komt.