06-34009124 [email protected]

Wanneer besluit je te reageren op blogs, tweets, podcasts, filmpjes of forumbijdragen als die reactie je reputatie of vertrouwen beïnvloeden? De Amerikaanse luchtmacht maakte een ‘assessment’ om berichten te kunnen monitoren en op basis van een zorgvuldige analyse te besluiten om al dan niet te reageren. Ik maak gebruik van dit assessment in de trainingen Sociale Media die ik geef.

Iedereen kan een dergelijk schema gebruiken om te bepalen hoe zij hun webcare inrichten. Het komt meestal op het gezond verstand neer, maar het schema biedt genoeg overwegingen om al dan niet te reageren.

In de basis: als het om trolgedrag of ironie gaat, reageer je niet. Als er sprake is van belediging, foutieve informatie (bijvoorbeeld richting smaad), reageer dan als er voldoende belang is om te reageren en corrigeer de fouten die worden gemaakt.

Eerder heb ik het schema van de Air Force naar het Nederlands vrijelijk vertaald. Je mag het downloaden, gebruiken, aanpassen en verspreiden, zoveel je wilt. Ik sta open voor aanvullingen en suggesties.