06-34009124 [email protected]

Kerk2013 is een landelijk congres voor iedereen die vanuit een christelijke gemeenschap is betrokken bij het verbinden van mensen aan de kerk via sociale media. Over het belang hiervan sprak Rob den Boer met mede-organisator Eric van den Berg.

Wat houdt Kerk2013 precies in?

“Het hoofdthema is deze keer ‘Het Nieuwe Kerken’, dat vanuit twee perspectieven zal worden behandeld. Intern, hoe organiseer je het werken met nieuwe media in de gemeente, zodat je nieuwe, maar ook al aanwezige mensen gemakkelijker bereikt en effectiever samen kunt werken. Extern, dat houdt in, missionair zijn, evangelieverkondiging en gemeenschapsopbouw.”

Hoe ziet het programma eruit?

“Het congres is dit jaar opgezet zoals bij een filmfestival, dat betekent dat de workshops, van meer dan 25 trainers en experts, meerdere keren worden gegeven zodat alle bezoekers in de gelegenheid zijn hun eigen ‘menu’ samen te stellen. Tijdens Kerk2013 zullen ook de Webfish-awards worden uitgereikt voor de beste christelijke bijdragen op het internet binnen het Nederlandse taalgebied.”

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor de kerk als het om sociale media gaat?

“Er is nog steeds veel angst voor het onbekende in lokale gemeenten. Sociale media worden oppervlakkig gevonden en mensen zijn bang voor de snelheid van het medium.

Er bestaat ook veel normatief denken, waarbij het negatieve eruit wordt gepikt. Project X, de rellen in Haren, wordt dan als aanleiding genomen om zelf niet aan het gebruiken van sociale media te beginnen. Er moet meer gekeken worden naar het alledaagse dat vaak positief en leuk is. Meer mediawijsheid is daarom van belang.”

Beseffen kerken voldoende dat sociale media belangrijk zijn?

“Een paar jaar geleden waren de kerken op internet nog erg onderontwikkeld. Veel kerken hadden zelfs geen website. Nu is er wel het besef dat sociale media belangrijk zijn, maar de praktijk blijft daar nog flink bij achter.

Kerken zijn op dit punt vaak erg zoekende. Het zijn de pioniers in de gemeenten die het voortouw nemen. Kerk2013 kan via uitwisseling en voorlichting helpen om in meer lokale gemeenten vrijwilligers actief te krijgen op sociale media. Door de jaarlijkse ontmoeting op dit congres kunnen zij een netwerk opbouwen om elkaar te ondersteunen.”

Welke rol kunnen sociale media spelen bij zingeving, missionair werk en diaconaat?

“Sociale media kunnen als katalysator dienen om mensen te bewegen in de richting van zingeving. Waar voorheen het kerkgebouw en geschriften voor werden gebruikt, zoeken mensen nu steeds vaker op internet. Een website is vrij statisch en op sociale media kunnen zich gemeenschappen vormen.

Christenen willen graag de blijde boodschap brengen en sociale media bieden de mogelijkheden om daarover in gesprek te gaan en zo tot verdieping te komen. In meer praktische zin kunnen sociale media worden ingezet om geld of goederen op te halen voor goede doelen. Zo krijg je mensen in beweging om het goede te doen.”

Kunt u concrete voorbeelden noemen?

“Een oproep op Facebook leidde er in Padua in Italië toe dat mensen eten kwamen brengen naar een plein voor mensen die zelf geen voedsel kunnen kopen. In Nederland zorgde een crowdfundingactie ervoor dat in een maand tijd 14.000 euro werd opgehaald om de gestolen zonnepanelen op de dak van de Sint-Adelbert Abdij in Egmond te vervangen, die niet verzekerd waren.”

Hoe kan de kerk in deze dynamische tijd op een goede manier het evangelie verkondigen?

“Nieuwe en bekende mensen kun je vooral bereiken door authentiek te zijn, goed te luisteren, kennis te maken met elkaar en dan verbindingen aan te gaan. Zo kun je verder groeien naar een vertrouwensrelatie. Om dat te bereiken moet je je wel eerst kenbaar maken op de verschillende platforms. Het past dan bij de kerk om in zo’n digitale omgeving die dynamisch is, zelf het rustpunt te zijn.”

Wat kan een strategie zijn voor lokale kerken voor het gebruiken van sociale media?

“Het belangrijkste is dat je formuleert wat je doel is, wie je wilt bereiken en wat je wilt communiceren. Verder moet je luisteren naar wat er over de kerk in maatschappij en media wordt gezegd. Dan kun je kijken wat je kunt koppelen.

In de lokale gemeente kun je enthousiaste vrijwilligers bij elkaar brengen en die de ruimte geven om te kijken wat wel en niet werkt. Landelijk kunnen lokale gemeenten worden gefaciliteerd met opleidingen, kennis en bijeenkomsten. Kerk2013 wordt bijvoorbeeld gesponsord door het Landelijk Dienstencentrum van de PKN, maar door vrijwilligers georganiseerd.”

Zijn er lokale gemeenten die al wel ver zijn met sociale media?

“In de PKN-gemeente van Hattem is door een vrijwilliger, die communicatiedeskundige is, samen met een kerkeraadslid eerst goed nagedacht over de strategie en daarna zijn er pas kanalen bij gezocht. De website, de Facebookpagina en het Twitteraccount van deze gemeente zijn daardoor optimaal op elkaar ingesteld.

De inhoud is goed, daardoor spreekt het mensen aan en groeit het aantal reacties en volgers. Zo kunnen sociale media helpen bij het versterken van de gemeenschap, want de kerken lopen wel leeg, maar uit onderzoek blijkt dat mensen niet minder religieus worden.”

Dit interview verscheen in ‘Het Goede Leven‘ op zaterdag 5 oktober 2013 en is geschreven door Rob den Boer.