Communicatieplan voor de kerk

Een communicatieplan voor de kerk is zeer belangrijk. Want communicatie is het bindmiddel voor de gemeenschap en om het beeld van de kerk voor de directe omgeving te versterken, staan vele communicatiemiddelen ter beschikking.

Dat is niet altijd even makkelijk.

Communicatie is door de jaren steeds complexer geworden. Naast het papieren kerkblad en de zondagsbrief of het liturgieblad zijn website, sociale media en e-mailnieuwsbrieven erbij gekomen. Overal is digitale communicatie aanwezig, via mobiele telefoon, tablets en p.c.

Daarnaast staat de kerk onder druk. Vergrijzing, minder leden, moeite om vrijwilligers te vinden fusies, kerksluitingen, een bevreemdend beeld van buitenstaanders of zelfs antikerkelijke sentimenten vragen om een goed communicatieplan.

Deze ontwikkelingen geven vragen die voor iedere kerk wel herkenbaar zijn:

 • Hoe boor je nieuwe doelgroepen aan?
 • Hoe blijf je als kerk relevant?
 • Hoe kom je aan goede informatie voor al je communicatie?
 • Wat doen we met de kosten van kerkblad en website?
 • Wie van onze vrijwilligers gaan dat allemaal bijhouden?
 • Hoe komen we aan donaties?

Dat vraagt nieuwe competenties en meen nieuwe aanpak: een effectief en prettig kerkelijk communicatieplan.

Een communicatieplan voor je kerk

ISI Media heeft zeer ruime ervaring in het opstellen van je kerkelijke communicatiestrategie. We werken door het hele land samen met parochies en gemeenten om de kerkelijke communicatie te actualiseren.

Jouw voordeel als je met ons werkt:

 • Onze aanpak is effectief, realistisch en enthousiasmerend.
 • We brengen samen in kaart waar doelgroepen, doelstellingen en communicatiekanalen zo effectief
 • We zijn flexibel in aanpak waarbij we kostenbeheersing voor de kerk nauw in de gaten houden. Een euro kan maar 1x worden uitgegeven

Waaruit bestaat het communicatieplan voor je kerk?

Het communicatieplan voor je kerk zoals wij die kunnen opstellen, bestaat uit de volgende elementen:

 • Een analyse op kernwaarden, missie en visie op communicatie
 • Een sterkte-zwakte analyse
 • Toepassen van het DMK-model
 • Een passende communicatiestrategie
 • Een goede inzet van de juiste communicatiemiddelen

Dat vertaalt zich naar een ‘traditioneel’ communicatieplan met vaste onderdelen:

 • de kernwaarden van de gemeenschap
 • de doelgroepen van de kerk
 • de doelstellingen van de kerkelijke communicatie
 • middelen en bemensing
 • begroting (kosten/baten)

Probleem is dat een dergelijk lijvig rapport slecht wordt gelezen. En dat we op een rijdende trein met jou springen, omdat je al aan het spoor timmert.

Als je geen lijvig plan wilt, dan is een communicatiecanvas een oplossing.

Op het canvas staat het communicatieplan voor de kerk op 1 à 2 A4tjes. Wel zo makkelijk om te communiceren met iedereen.

ISI Media helpt je graag bij de communicatiestrategie van je kerkgemeenschap. We analyseren samen de pijnpunten, richten ons op de toekomst, schrijven je kerkelijke communicatieplan en optimaliseren ieder kanaal zodat met minder geld meer effect kan worden bereikt. Uiteraard betrekken we je kerkblad naast je online communicatiekanalen zoals je website, elektronische nieuwsbrieven en sociale media als Facebook, Whatsapp of YouTube.

Je kunt ons vragen voor een

 • adviestraject Kerkelijke communicatieplanning of
 • workshops Communicatieplan maken voor de kerk, eventueel in combinatie met communicatiecoaching.

Je kiest voor een adviestraject als je zelf te weinig tijd hebt. Je kiest voor een workshop communicatieplan maken als je zelf aan de slag wilt gaan onder onze begeleiding.

Wat is het resultaat?

Het resultaat van beide opties is dat je een raamwerk hebt om je communicatieplan voor de geloofsgemeenschap toe te passen. Je hebt de juiste inzichten om met nieuw elan nieuwe leden te werven en je bestaande achterban meer te betrekken bij het wel en wee van de geloofsgemeenschap. De kerk is het waard!

Interesse gewekt?

In de afgelopen jaren hebben we tientallen parochies en gemeenten geholpen met hun communicatie, van Groningen tot Maastricht, van de Biblebelt tot in het Rijke Roomse Leven.

Wil je vrijblijvend meer informatie? Neem contact op met communicatieadviseur Eric van den Berg voor jouw communicatieplan in de kerk.

Wil je ook een communicatieplan voor je kerk? Bel vrijblijvend voor meer informatie:

T 06-34009124 
E info@isimedia.nl

Contact opnemen

Meer weten? Neem contact op met Eric van den Berg. Graag maak ik kennis met jou om een succesvolle communicatie-aanpak voor jouw organisatie te bespreken.

Particuliere vragen beantwoorden we niet.

Bel of app tijdens kantoortijden 06-34009124, mail naar hallo@isimedia.nl of ga door naar het contactformulier.